WANNEER RELATIECOACHING....?

Op het moment dat twee personen ruzie hebben en zich geraakt voelen,

is het voor hen vaak lastig om elkaars intentie te kunnen blijven zien.

Nog lastiger is het om van elkaar te zien en te horen

wat de behoeftes zijn die liggen achter wat er gezegd en gedaan wordt.


Er kan verwijdering ontstaan door

 (al dan niet heftige) ruzies.

Of juist door het niet uitspreken van de dingen die dwars zitten.


Beide personen kunnen zich niet gezien, niet gehoord en onbegrepen voelen.

Het vertrouwen dat de ander er op het emotionele vlak voor je is,

verdwijnt.

Vaak verdwijnt dan ook de intimiteit uit een relatie.


WERKT RELATIECOACHING OOK VOOR ONS...?

Of relatiecoaching ook echt werkt voor jullie

wordt voor het grootste deel bepaald door de volgende voorwaarden:


  • Jullie hebben allebei de oprechte intentie om er iets van te maken met elkaar.


  • Allebei zijn jullie bereid om naar jezelf te kijken en om te leren hoe je dingen anders kunt doen.WAT GEBEURT ER TIJDENS DE COACHINGSGESPREKKEN...?

De coachingsgesprekken bestaan uit verschillende onderdelen.

1. Bemiddeling


Tijdens de gesprekken gaan we op zoek naar de verlangens en behoeftes die jullie hebben.

De verlangens die liggen onder het verhaal dat ieder van jullie te vertellen heeft

maar die in jullie gesprekken niet goed tot hun recht zijn gekomen.


Door te onderzoeken wat deze onderliggende behoeftes en verlangens zijn,

kan er begrip, acceptatie en erkenning ontstaan van elkaar

en van jezelf.

 

2. Aanleren communicatie-methode


We gaan bekijken hoe het komt dat een gesprek makkelijk in een conflict of ruzie ontaardt.

Jullie krijgen nieuwe inzichten en methodes aangeboden die helpen

om op een andere manier met elkaar te praten.


Een manier waarbij jullie wel begrip kunnen gaan ervaren,

die uitnodigt tot samenwerken

en waardoor jullie weer op elkaar kunnen gaan reageren vanuit het oorspronkelijke gevoel van liefde voor elkaar.


3. Individuele Coaching


Het kan zijn dat je tijdens de gesprekken merkt dat je behoefte hebt aan

extra begeleiding.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als ervaringen uit je verleden

sterk van invloed zijn op hoe je nu in je relatie staat.


WAAR, WANNEER, HOEVEEL KOST HET

EN HOE KAN IK ME AANMELDEN...?

Wanneer


De gesprekken kunnen zowel overdag als 's avonds plaatsvinden.

Er is geen wachtrij. Daarom kun je meestal binnen een week terecht.


Waar


Aan de oostkant van Breda op enkele minuten rijden vanaf de A27 afslag Breda en afslag Breda-Noord

of

in Rijen


De kosten


kennismakingsgesprek:

1 uur € 35,-


vervolggesprekken:

1 uur € 85,-


De coachingsgesprekken worden niet vergoed door de zorgverzekeringen omdat het aanleren van een communicatiemethode niet wordt gezien als medische zorg.


Daarnaast wordt relatietherapie vaak niet vergoed. Mochten relatietherapie-gesprekken bij een andere zorgverlener wel vergoed worden, dan komt de vergoeding in het algemeen vanuit een aanvullende verzekering en gaat het meestal om een gedeeltelijke vergoeding per gesprek en om een maximumvergoeding per kalenderjaar.


Om gelijkheid te creëren, is bij het vaststellen van de hoogte van het tarief van de coachingsgesprekken, hiermee rekening gehouden.