WANNEER RELATIECOACHING ...?

Op het moment dat twee personen ruzie hebben en zich geraakt voelen, is het voor hen vaak lastig om elkaars intentie te kunnen blijven zien. Nog lastiger is het om van elkaar te zien en te horen wat de behoeftes zijn die liggen achter wat er gezegd en gedaan wordt.


Er kan verwijdering ontstaan door (al dan niet heftige) ruzies. Of juist door het niet uitspreken van de dingen die dwars zitten.


Beide personen kunnen zich niet gezien, niet gehoord en onbegrepen voelen. Het vertrouwen dat de ander er op het emotionele vlak voor je is, verdwijnt. Vaak verdwijnt dan ook de intimiteit uit een relatie.


WERKT RELATIECOACHING OOK VOOR ONS ...?

Of relatiecoaching ook echt werkt voor jullie wordt voor het grootste deel bepaald door de volgende voorwaarden:


  • Jullie hebben allebei de oprechte intentie om er iets van te maken met elkaar.


  • Allebei zijn jullie bereid om naar jezelf te kijken en om te leren hoe je dingen anders kunt doen.WAT GEBEURT ER TIJDENS DE COACHINGS-GESPREKKEN ...?

De coachingsgesprekken bestaan uit verschillende onderdelen.

1. Bemiddeling


Tijdens de gesprekken gaan we op zoek naar de verlangens en behoeftes die jullie hebben. De verlangens die liggen onder het verhaal dat ieder van jullie te vertellen heeft maar die in jullie gesprekken niet goed tot hun recht zijn gekomen.


Door te onderzoeken wat deze onderliggende behoeftes en verlangens zijn, kan er begrip, acceptatie en erkenning ontstaan van elkaar en van jezelf.

 

2. Aanleren communicatie-methode


We gaan bekijken hoe het komt dat een gesprek makkelijk in een conflict of ruzie ontaardt. Jullie krijgen nieuwe inzichten en methodes aangeboden die helpen om op een andere manier met elkaar te praten.


Een manier waarbij jullie wel begrip kunnen gaan ervaren, die uitnodigt tot samenwerken en waardoor jullie weer op elkaar kunnen gaan reageren vanuit het oorspronkelijke gevoel van liefde voor elkaar.


3. Individuele Coaching


Het kan zijn dat je tijdens de gesprekken merkt dat je behoefte hebt aan extra begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als ervaringen uit je verleden sterk van invloed zijn op hoe je nu in je relatie staat.


WAAR, WANNEER, WAT ZIJN DE KOSTEN EN HOE KAN IK ME AANMELDEN ...?

Wanneer


De gesprekken kunnen zowel overdag als 's avonds plaatsvinden. Ook op zaterdagen. Er is geen wachtrij. Daarom kun je meestal binnen een paar dagen terecht.


Waar


Voor de meest actuele informatie over relatietherapie, bent u welkom op onze nieuwe website.De kosten


kennismakingsgesprek:

1 uur € 35,-


vervolggesprekken:

1 uur € 48,50